• Blog Stats

    • 12 202 hits
  • Reklamer

Avslutningsseminar

6.mars kl 09.00 – 15.30 arrangerer vi avslutningsseminar for prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold. Sted er Jarlsberg Konferansesenter i Tønsberg.  Invitasjon med ytterligere invitasjon sendes de aktuelle gjester. Reklamer

Lederutdanning for barnevern og samhandling

  Da er vi i gang med  to utdanningsmoduler på 15 studiepoeng hver i barnevernsledelse og samhandlende lederskap for utsatte barn og unge.  Vi må først rette en stor takk til KS BTV ved regiondirektør Eva Lian, og hennes eminente medarbeider Ann-Kariin Iversen for at KS har tatt eieransvar for etablering og gjennomføring av studiet. … Les videre

Referat fra barneforum 18.november 2013

Referat fra Barneforum

18.november Barneforum og Ungdomsforum

Barneforum hadde som tema å gå gjennom og drøfte nytt søknadsskjema som skal brukes når kommunene anmoder om bistand fra Bufetat. I tillegg ble det drøftet hvordan brukermedvirkning gjennomføres i søknadsfaser. Til slutt informerte Petter Speilberg om anledningen for familier å få tilgang til PMTO grupper hos familievernet. Kommunene fikk informasjon og oppfordring til at … Les videre

Nasjonal konferanse mellom utdanningssektor og praksisfelt i barnevernet

To dager konferanse nærmer seg slutten. Vi har hørt innlegg fra noen av de fremste forskerne på området, og eksempler på implementering av kunnskapsbaserte metoder fra praksisfeltet. Sistnevnte var implementering av barnesamtalen og familieråd. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold presenterte samarbeidsprosjektet mellom EMF boligene i Larvik, World Wide Narrative og Høgskolen i Telemark. Dette samarbeidsprosjektet … Les videre

Intro 26.oktober 2013

I linken under finner du prosjektleders intro under traumebevisst omsorg 26.oktober 2013. Intro

Traumebevisst omsorg

Lørdag 26.oktober 2013 inviterte de kommunale barneverntjenester og Bufetat region sør til innføringsdag i traumebevisst omsorg for fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, tilsynsførere med flere. Kunnskapen om traumebevisst omsorg presenteres av RVTS sør. Fordypningsstoff Tusen takk til Inger Lise Andersen fra RVTS sør for levende formidling av traumekunnskap.

Agenda til lederforum 23.oktober 2013

Enhetsledere i Bufetat i Vestfold og kommunale barnevernledere inviteres til lederforum 23.oktober kl 13 – 15.30 hos barneverntjenesten i Larvik. Møteleder er Ida Steinrem. Agenda

Prosessledelse Vestfold barne- og familiesenter 21.juni 2013

For en tid tilbake fikk prosjektleder en hyggelig forespørsel fra Vestfold barne- og familiesenter om å være prosessleder for en evaluering av deres nye lokaler. Dette ble gjennomført i dag ved bruk av metoden «Fremtidsdialog». Metoden har en intervjuform hvor deltakerne snakker ut i fra en fremtidsposisjon, og beskuer utviklingen ved eget arbeidssted gjennom et … Les videre

Møte i Akuttgruppen 20.juni 2013

Gruppen var noe preget av at ikke alle deltakere hadde anledning til å møte. Vi som var til stede gjennomførte et godt møte hvor vi først gikk gjennom tema ved forrige møte, akutt familieråd. Vi hadde en spennende drøfting vedr hvordan akutt familieråd kan gjennomføres, hvordan det defineres, og hvilke muligheter som ligger i metoden.  … Les videre

  • Bufdir på twitter

    Feil: Twitter svarte ikke. Vennligst vent noen minutter og last denne siden på nytt.

  • Barnevernet_no

    Feil: Twitter svarte ikke. Vennligst vent noen minutter og last denne siden på nytt.